Privacy Policy

Giselène Medisch & Cosmetisch Instituut

Giselene medisch & cosmetisch instituut begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Giselene zorgvuldig om met uw gegevens. In ons privacy- en cookie policy leggen wij uit welke persoonsgegevens we nodig hebben en waarvoor ze gebruikt worden.

Welke gegevens worden verzameld ?

Giselene verzamelt persoonsgegevens die u met ons deelt via het inschrijfformulier en het contactformulier op deze website. Ook gegevens die u achterlaat als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, die u ons mailt, ons telefonisch verstrekt of achterlaat via social media worden verzameld zodat we u goed van dienst kunnen zijn. Ook worden tijdens het volgen van een van onze opleidingen gegevens verzameld.Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • Beroep/Functie.
 • Privé adresgegevens.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Betalingsgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals aanwezigheid. 
 • Gegevens die u vrijwillig met ons deel via de e-mail, het contactformulier en social media kanalen.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk.
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om uw inschrijving, uw opleiding of uw verzoek op een goede manier af te kunnen handelen. Wij zullen de gegevens die wij van u krijgen nooit combineren met andere gegevens of met gegevens van derden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben:

 • Inschrijf- en opleidingsgegevens
  Tijdens het volgen van de opleiding bewaren wij uw gegevens voor audits die accreditatie-bureaus bij ons doen.
 • Nieuwsbrief
  Persoonsgegevens die u heeft ingevuld om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen worden gebruikt om u te kunnen informeren over voor u interessant nieuws en opleidingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden waarna uw gegevens gewist worden.
 • Gegevens die u deelt via de e-mail, het contactformulier en social media kanalen.
  Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft voor het op een goede manier afhandelen van u verzoek.

Met wie delen wij uw gegevens

Giselene kan gebruik maken van externe dienstverleners Persoonsgegevens als NAW gegevens, kunnen dan gedeeld worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten die in het belang zijn van uw opleiding. 

 • Firma’s en beroepsverenigingen
  Firma’s en beroepsverenigingen die leerlingen werven voor Giselene Persoonsgegevens als NAW gegevens, inschrijfgegevens, gegevens die nodig zijn voor betreffende opleiding en facturatiegegevens. Deze persoonsgegevens worden, indien niet reeds bekend bij betreffende firma of beroepsvereniging gewist nadat de werving is afgerond.
 • Administratie
  Voor de financiële afhandeling wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Persoonsgegevens als NAW gegevens, adresgegevens en bankrekeningnummers worden met deze partij gedeeld. Betreffende persoonsgegevens worden na 2 jaar gewist.Giselene deelt alleen die persoonsgegevens, die wij verplicht zijn te delen vanuit de wet.

Wij bewaren uw gegevens op een veilige manier
Naast contractuele waarborgen hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of kennisneming. Daarnaast passen wij encryptie (versleuteling van gegevens) toe op alle persoonlijke gegevens die een gevoelig of bijzonder karakter hebben.

Uw rechten van verzet, inzage, wijzigen, verwijdering en overdragen van gegevens
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of gegevens mee te nemen. Wilt u een recht uitoefenen dan kunt u een e-mail sturen naar info@giselene.nl of gebruik maken van het contactformulier op de website onder vermelding van het onderwerp. In het bericht ontvangen we graag uw volledige naam, adres en woonplaats en een kopie van uw identificatiebewijs zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en wij de informatie naar de juiste persoon sturen (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burger servicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Wij sturen u altijd een bevestigingsbericht van ontvangst en verwerken uw verzoek, indien dit mogelijk is, binnen een maand door uw gegevens te wijzigen, te verwijderen of aan te leveren en laten u dit ook binnen een maand weten.

Wijziging privacy policy
Wij kunnen ons privacy policy wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

Onze contactgegevens
Giselene medisch & cosmetisch instituut 
Burgemeestervogelslaan 109
5062 KP Oisterwijk 

Vragen over dit privacy policy kunnen worden gericht aan info@giselene.nl

Cookie policy 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Wat is een cookie.
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de
cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u onze
website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen uw computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Soorten cookies
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website. Voor deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig.

Analytische cookies
Met analytische cookies meten we het websitebezoek. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie u op zoek bent en welke pagina’s het meest worden bezocht. We analyseren deze informatie en verbeteren de website continu om uw ervaring zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen waardoor we uw toestemming niet nodig hebben. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.